Lt En
Neįgaliesiems
Pradžia
en

Finansinė parama

Kontaktai pasiteiravimui: + 370 655 55785, el. paštas - parama@kkj.lt 

Kauno kogeneracinė jėgainė, skatindama įmonės ir Kauno miesto bei rajono bendruomenių ilgalaikį bendradarbiavimą, kasmet planuoja skirti paramą jų vykdomiems visuomeninės aplinkos gerinimo ir plėtros, aplinkos apsaugos socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus profesionalų, ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams. 

2023 m. paramos bendruomenėms biudžetas – 100 000 eurų.

Kas gali tapti paramos gavėju?  

Paramos gavėjais gali būti Kauno miesto bei rajono, iki Paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus Juridinių asmenų registre įregistruoti, juridiniai asmenys, turintys Paramos gavėjo statusą, atitinkantys Lietuvos paramos įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir KKJ.lt svetainėje skelbiamose Taisyklėse nurodytus reikalavimus.  

Ką daryti norintiems gauti paramą?  

Po to kai įmonės svetainėje ir / ar kituose viešai prieinamuose kanaluose paskelbiamas kvietimas teikti Paraiškas, Paramos gavėjui keliamus kriterijus atitinkantys asmenys turi užpildyti KKJ.lt svetainėje pateiktą Paraiškos formą ir, kartu su Taisyklėse nurodytais kitais dokumentais, pateikti ją įmonei. 

Kokie paramos skyrimo kokybiniai kriterijai? 

Vertinant Paraiškas taikomi šie Paraiškų kokybiniai kriterijai: 

  1. Paramos projekto ar veiklos kokybė (nuo 0 iki 3 balų); 
  2. Skaidrumas, atvirumas (nuo 0 iki 3 balų); 
  3. Rezultatų ir rodiklių pagrįstumas (nuo 0 iki 3 balų); 
  4. Atitikimas Grupės darniai vystomo verslo principams (nuo 0 iki 3 balų); 
  5. Projekto ar veiklos vieta (nuo 0 iki 5 balų); 
  6. Išliekamoji vertė (nuo 1 iki 3 balų); 
  7. Sukuriama vertė (nuo 0 iki 3 balų). 

Minimali privaloma surinkti bendra balų suma Paramai gauti – 12 balų.  

DUK
Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"